Over Boerderij Bouwlust.

Bouwlust ligt in het veenweidegebied: de Bovenkerkerpolder. Deze polder ligt precies tussen Amstelveen en Uithoorn op ca. 20 kilometer afstand van Amsterdam. Het bedrijf is oorspronkelijk een melkveehouderijbedrijf. Schaalvergroting, erfverharding en mechanisatie zijn echter aan haar deur voorbijgegaan. Er is nog 7 ha grond dat bestaat uit uitgestrekte weilanden met sloten. Naast de boerderij ligt de met bomen omzoomde groentetuin. Op en rondom het erf zijn nog steeds veel dieren. Er zijn schapen, geiten, kippen, konijnen, pauwen, eenden, ezels en katten.